The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

De Dogonstam en Sirius B


In het zuiden van Mali in West-Afrika op de klippen van Bandiagara, leeft een stam waarvan haar leden geloven dat zij 3000 jaar geleden werden bezocht door buitenaardsen van een ander sterrenstelsel. Men zou hierbij gevorderde kennis ontvangen hebben van een zekere ster, Sirius B genaamd, welke gesitueerd is binnen het sterrencluster van Pleiades en niet met het blote oog gezien kan worden.

DogonstamDe leden van de Dogonstam (zie afbeelding rechts) kenden Sirius B al lang voordat de westerse wetenschap het sterrenstelsel herontdekte. Door migratie werd hun religieuze traditie, die stamt uit hun Egyptische afkomst, uiteindelijk ook gekend in het oude Griekenland waar het Sirius werd genoemd. Men zou deze kennis hebben gedeeld met Franse antropologen, nog voordat Sirius B door de westerse wereld werd ontdekt in het jaar 1862, als een zogenaamde "witte dwerg": een zeer kleine ster met een ongelofelijke massa en dichtheid. In 1970 werd deze voor het eerst gefotografeerd maar de westerse wetenschap wist al eerder van haar bestaan af.


Deze kennis zou aan de antropologen Marcel Griaule en Germain Dieterlen bekend gemaakt zijn vanaf het jaar 1946 door vier "priesters" die ingewijden zouden zijn van de esoterische kennis van de Dogon. Volgens Ogotemmelli, één van deze priesters, was toen slechts 15% van de mannen ingewijd in deze geheimen.

In 1991 reisde de Nederlandse antropoloog Wouter (Walter) van Beek af naar Mali om het voorval nader te onderzoeken. Hij vond echter geen enkel spoor van het gedetailleerde verhaal betreffende Sirius B. Het zou dus kunnen betekenen dat men deze kennis niet meer bezat of niet door wilde vertellen (laten we niet vergeten dat dit om "geheime kennis" zou gaan), of dat het verhaal van de Franse antropologen onjuist was. De antropologen M. Griaule en G. Dieterlen deelden hun informatie met Robert Temple, die het boek "The Sirius Mystery" (1975) schreef. Er wordt weleens aangenomen dat deze informatie populair geworden is vanwege dit boek, maar werd reeds al eerder beschreven, zoals in Peter Kolosimo's boek: "Non e terrestre" (1968) (Nederlandse titel: "Zij kwamen van andere planeten"), waarin hij de informatie opnam van Prof. Jean Servier, docent in de etnografie te Montpellier.

Volgens het verhaal zouden de leden van de Dogon de ster Sirius: "Pô Tolo" genoemd hebben. "Pô" zou namelijk het woord zijn voor de kleinste planeten die ze kenden. Het zou de zwaarste ster betreffen omdat alle aarde op deze ster veranderd werd in een ongelooflijk zwaar metaal dat men "Sagolu" (of "Sagala") noemde. Er werd beweerd dat de ster wit zou zijn, en een eigen ellipsvormige omloopbaan zou hebben met Sirius A als middelpunt, en wetenschappelijk gezien klopt dit inderdaad. Verder beweerden de stamleden dat haar omlooptijd vijftig jaar zou zijn, terwijl wetenschappers een omlooptijd van 50,04 jaar ontdekten met variaties van 0,09 jaar.

De stamleden zouden tevens hebben gezegd dat er een derde ster in dit stelsel zou zijn welke men "Emma Ya" noemde, waar een planeet in een baan omheen zou draaien. Deze ster en deze planeet zijn echter (nog) niet gevonden, alhoewel de Franse onderzoekers Daniel Benest en J.L. Duvent in 1995 de mogelijkheid van de aanwezigheid van een derde ster suggereerden binnen het systeem van Sirius. De Dogon zouden verder ook geweten hebben dat Saturnus ringen had, dat Jupiter vier manen had, en dat alle planeten een baan volgden rondom de zon. De stam zou gebruik hebben gemaakt van vier kalenders welke gebaseerd zouden zijn op de zon, de maan, Sirius B en Venus.

Volgens Griaule zou al deze kennis zou verkregen zijn van amfibie-achtige wezens die men de "Nommo's" noemde, en afkomstig zouden zijn van het sterrenstelsel van Sirius. Hij beschreef hen als visachtig, in de vorm van een dolfijn. Ze zouden zijn aangekomen op de Aarde in een ruimteschip met drie driehoekige "poten". Op het moment dat ze waren geland, maakten ze water om er vervolgens in te gaan. Ze konden zowel op het land als in het water leven. Enkelen van hen zouden zijn verbleven in een groter ruimteschip welke zich in een baan rond de atmosfeer zou bevinden. Het woord "Nommo" zou ontleend zijn van het Dogon-woord: "drinken", en zouden hen ook wel de "meesters van het water", de "controleurs" en de "leraren" genoemd hebben.

Volgens het onderzoek van Verbeek zou Griaule echter te ver gegaan zijn bij het trekken van deze conclusies, en dat hij zijn eigen vergaande aannames kritiekloos als feit zou hebben gepresenteerd. Hij meent zelfs dat Griaule zelf de bevolking eerst over Sirius B zou hebben verteld. Volgens Verbeek was er daarnaast niets bekend over zogenaamde "geheime" informatie die slechts bekend zou zijn bij een klein percentage van de bevolking. Dit wil echter niet zeggen dat deze nooit heeft kunnen bestaan want het onderzoek van Verbeek is wel zo'n 35-45 jaar later uitgevoerd. Het onderzoek noemt de Nommo's als "watergeesten" waarbij geen gewag gemaakt wordt van ruimteschepen en dergelijke zoals Griaule beschreef. Het is sowiezo al erg onwaarschijnlijk dat een primitieve stam als de Dogon het specifiek over ruimteschepen zou hebben.

Dit sluit echter ook niet uit dat deze geesten niet een buitenaardse komaf zouden kunnen hebben omdat ze volgens de mythe echter wel uit de "hemelen" gedaald zouden zijn waardoor er dus tot op zekere hoogte een gelijkenis bestaat met het eerder genoemde Mesopotamische/Bijbelse verhaal uit Genesis over de engelen die naar de Aarde afdaalden. (Zie het hoofdstuk: "De zonen Gods en de mensendochters".) Hiernaast lijkt hun mythologie tevens doordrongen te zijn van invloeden van meerdere Mesopotamische/Bijbelse verhalen (Adam en Eva, Moses) maar met inhoudelijke verschillen. Sommige onderzoekers menen dat de Dogonstam een aftakking zou kunnen zijn van het volk van de vroege oude Egyptenaren.Volgende pagina: "De Gevederde Slang"

Vorige pagina: "Eeuwenoude schedelvervorming"

Terug naar boven
Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.