The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

De reuzen


Er zijn vele mythen uit de gehele wereld over reuzen; mensen of mensachtigen die opvallend groot waren van postuur. Ook in het Oude Testament van de Bijbel wordt herhaaldelijk gewag gemaakt van reuzen, zowel voor als na de zondvloed, en ze worden tevens genoemd in de Dode Zee-rollen. Het is mogelijk dat zij de "Titanen" waren die in de Griekse mythologie werden genoemd.


Volgens de archeologie bestond de vroege moderne mens; genaamd Cro-Magnonmens, een lange tijd samen met de veel kortere Neanderthalers in Europa. De mannelijke Neanderthalers waren namelijk gemiddeld maar zo'n 1.65 meter terwijl de vroegste Cro-Magnonmannen gemiddeld zo'n 1.50 tot 1.80 meter waren, wat zelfs wat langer is dan de gemiddelde hoogte van de mens in de huidige tijd, maar de reuzen die genoemd werden in de Bijbel waren veel langer.


David tegen GoliathDe lengte van de reus die in de Bijbel bekend staat als "Goliath de Filistijn", uit het verhaal van David en Goliath (1 Samuel, hoofdstuk 17), werd vermeld als "zes ellen en één span lang". De lengte van de el was gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm (onder de elleboog) en daardoor is het lastig om te zeggen wat nu precies één el was in deze tijd. Volgens het opschrift in de siloamtunnel, die 525 meter lang is, zou deze tunnel 1200 ellen zijn; wat zou betekenen dat één el dan 43,75 cm zou moeten zijn, dus ongeveer 45 cm. Volgens dit gegeven zou Goliath dan, omgerekend naar meters en centimeters, meer dan 2,85 meter lang zijn geweest.


Het handschrift bekend als: "4QSam a", uit de Dode Zee-rollen, noemt evenals twee handschriften van de Septuagint (de Griekse vertaling van de Tenach of het Oude Testament) als lengte van Goliath: 4 ellen en één span, wat uitkomt op ongeveer 2 meter; een lengte die in die tijd als reusachtig ervaren zou moeten zijn.


Er zijn meer verwijzingen naar reuzen in de Bijbel. Het Bijbelboek Numeri, 13:33 vermeld:

Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen."Deuteronomium 3:11 noemt de Koning Og van Basan als de laatste afstammeling van de Refaïeten. Zijn bed, of sarcofaag, werd beschreven als maar liefst negen el lang en vier el breed, wat omgerekend volgens de el van 45 cm: 4,05 meter lang en 1,8 meter breed moet zijn geweest.


Volgens een tal van verslagen uit de laatste voorbijgaande eeuwen zijn er reusachtige mensenbeenderen gevonden op verschillende plaatsen in de wereld. Alhoewel dit soort vondsten wel bewaard worden in musea, worden ze om de één of andere reden niet of nauwelijks tentoongesteld; Misschien vanwege het feit dat men deze opmerkelijk vondsten simpelweg niet kan nader kan verklaren.


In de grot die nu bekend staat als Lovelock Cave, nabij Lovelock Nevada, werden in het jaar 1911 de resten van roodharige reuzen gevonden met lengtes vanaf 6,5 en 8 voet (1,98 en 2,43 meter). In 1931 werden twee reusachtige skeletten gevonden in de bedding van Humboldt Lake waarvan de eerste 8 voet was en de tweede onder 10 voet (2,43 en 3,04 meter). (Bron: garry-nelson.hubpages.com.)


Een nieuwsartikel van op 3 september 2011 vermelde de vondst van reusachtige mensenbeenderen in Georgië. De betrokken wetenschappers vertelden dat deze menselijke reuzen tussen de 2,5 tot 3 meter hoog zouden zijn. Dit nieuws was destijds tevens tijdens een nieuwsbericht op de Russische televisie (1TV) te zien. Vrij vertaald uit het artikel van Trend.Az:


"Georgië, Tbilisi, Sept. 3 / Trend N. Kirtskhalia /

De meer dan 25.000 jaar oude beenderen van reusachtige mensen waren gevonden in de bergen van de Borjomi Gorge (Zuid Georgië). "Dit is een sensationele ontdekking", vertelde academielid Abesalom Vekua van de Georgische Wetenschapsacademie aan de media."


Professor Dr. Abesalom Vekua, een vooraanstaand wetenschappelijk onderzoeker van het Georgische Nationale Museum, legde verder uit:


Abesalom Vekua"Let op de lendenwervel, het verschilt van de botten van de moderne mens in grootte en dikheid. De schedel is ook veel groter. Deze mensen hebben in afscheiding geleefd van de rest van de beschaving en zijn zo ook geëvolueerd, ze zijn ook verschillend in kenmerken en groei. In de literatuur is er naar ze verwezen als reuzen, maar bewijs dat deze hypothese ondersteund bestaat niet. Dus staan we op de drempel van een sensatie. Maar een bevestiging zal voorgegaan moeten worden door hard werken."

(Bron: http://www.sydhav.no.)

Volgende pagina: "De zondvloed"

Vorige pagina: "De zonen Gods en de mensendochters"

Terug naar boven
Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.