The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

De zondvloed


zondvloedEr zijn vele oude mythen van vele verschillende culturen over de hele wereld over een zekere grote vloed. Dit wil natuurlijk niet meteen zeggen dat iedere mythe het over dezelfde ramp heeft.


Volgens de oude Mesopotamische mythes dacht Enlil, de koning der goden op aarde, dat de schepping van de mensheid uitgelopen was tot één grote mislukking vanwege de corruptie en wetteloosheid die op aarde heerste dat begon met inmenging van de gevallen engelen en de geboorte van de reuzen.

Het Akkadische verhaal: "De legende van Atrahasis" lijkt inhoudelijk op andere verhalen over een alles vernietigende vloed, inclusief het zondvloedverhaal dat in de Torah en het Oude Testament wordt genoemd. Deze legende blijkt de oudste te zijn van de overgebleven zondvloedlegendes uit het Midden-Oosten. Atrahasis betekend: "zeer wijs" en zijn personage komt overeen met: Ziusudra, zoals genoemd door de Soemeriërs, Utnapistim door de Oud-Babyloniërs en Noach door zowel de latere Babyloniërs als de Hebreeuwen.


Volgens de legende probeerde Enlil de mensheid vernietigen met droogte, honger en pest. Maar de vriendelijke wijze raadgever van de goden; Enki, die de mens samen met de moedergodin Mami zou hebben geschapen, dwarsboomde echter steeds de plannen van zijn halfbroer door een vrome man, Atrahasis genaamd, kennis te geven over irrigatie, korenzolders en medicijnen. Toen de bevolking echter voor de vierde keer woekerde riep Enlil in zijn woede de godenraad bijeenriep en kreeg het voor elkaar dat ieder van hen beloofden om niet aan de mensheid te vertellen dat hij nu van plan was hen volledig uit te roeien.

Omdat Enki wist dat hij dit niet aan Atrahasis kon vertellen, sprak hij tegen daarentegen tegen de muren van de riethut van Atrahasis ("Riet hut, riet hut, muur luister!") over het naderende onheil en gaf hem daarnaast instructies om een grote ark te bouwen, een soort van vrachtschip, dat hem en zijn familie, de verloofden van zijn zonen, en iedereen die mee wilde zou redden (al ging niemand anders mee omdat de mensen hem niet serieus namen). Ook nam hij van iedere diersoort die hij maar kon vinden één jong mannetje en vrouwtje mee zodat deze dieren hopelijk niet uit zouden sterven. Na de grote overstroming, die zeven dagen zou hebben geduurd, bevrijdde Atrahasis een zwaluw, een raaf en een duif om uit te vinden of het water al was gezakt.

Toen het Enlil duidelijk werd dat Enki de man Atrahasis en zijn familie had gered pleitte Enki dat het oneerlijk was om de schuldloze Atrahasis te straffen voor de zondes van zijn naasten, en verzekerde een belofte dat de goden de mensheid niet meer zullen vernietigen mits ze geboortebeperking uitoefenen en volgens de manier van de natuurlijke wereld zullen leven. Hiermee werd het verbond gemaakt, maar als de mensen hun zijde van het verbond niet zullen eren dan zullen de goden wederom het recht verkrijgen om ravage te verrichten.

In the eerste boek van Henoch was het - in plaats van Enki - de aartsengel Uriël die Noach waarschuwde over de Zondvloed en hem instructies gaf voor het bouwen van de ark. Zou het zo kunnen zijn dat de aartsengel Uriël dezelfde was als de Soemerische god Enki, en dat Enki de aartsengel Uriël werd in zijn verdere evolutie?

Volgens Edgar Cayce zou de Bijbelse zondvloed werkelijk gebeurd zijn rond 22.006 v.Chr. Tijdens de ramp deelde het Atlantische continent, waarop deze gebeurde, op in drie grote en twee kleinere eilanden. Men moet deze ramp echter niet verwarren met de laatste ondergang van Atlantis, welke pas rond 9.000 v.Chr. gebeurde, waar het laatste overgebleven eiland (waar Plato het over had) zonk en in de Atlantische Oceaan verdween. (Meer in het hoofdstuk: Atlantis: De drie catastrofes.)

Zoals in het Bijbelse verhaal van de zondvloed de vloed was beschreven als een straf van God, zo was de vloed van Atlantis op een gelijkaardige wijze door Plato in zijn dialoog "Critias" omschreven als een straf van Zeus, god van de goden.


Het verhaal van Noach treft tevens enkele gelijkenissen met zowel de Chinese "Fu Xi" (of "Fohi"): de eerste heerser van China volgens de Chinese mythologie, en "Manu"; die in verschillende Hindoetradities bekend is als de mythologische oervader van de mensheid en tevens de allereerste koning op Aarde geweest zou zijn.Volgende pagina: "De Toren van Babel"

Vorige pagina: "De reuzen"

Terug naar boven
Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.