The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

Dolmens


dolmenOp verscheidene plaatsen over de gehele wereld, rond de kustplaatsen van West-Europa - van Portugal tot Denemarken - en in in Frankrijk, Ierland, Engeland, Zweden, Nederland, Rusland (zoals te zien op de afbeelding hier rechts, uit de noordelijke Kaukasus), Korea en het Amerikaanse noordoosten, zijn er primitief ogende bouwwerken welke bestaan uit een enkele kamer en gebouwd met enorme stenen megalieten.

Omdat er nog enkele dolmens bestaan welke gedekt zijn met een laag aarde, wordt over het algemeen aangenomen dat deze stenen gebruikt werden als een stevig skelet dat men met een dikke laag aarde begroef en zo een heuvel vormde. De ingang van deze heuvel zou dan mogelijk afgesloten zijn met een grote verrolbare steen of een zware stenen plaat.


Archeologen weten in feite niet zeker hoe men deze stenen boven op elkaar heeft kunnen stapelen, wie ze gebouwd hebben en met wat voor doel, en dus heeft men hiervoor theorieën bedacht. De meest geaccepteerde theorie is dat ze gebruikt werden als graven, alhoewel in en onder de meeste dolmens geen menselijke restanten zijn aangetroffen. Het zou daarom misschien waarschijnlijker zijn dat vele van deze bunkerachtige dolmens niet als graven dienden maar als stevige woningen die bescherming boden tegen de kou, tegen zwervende roofdieren en om plundering tegen te gaan van de voedselvoorraad, net zoals de oude holbewoner zijn toevlucht zocht in de grotten. De meeste menselijke restanten welke in de buurt van deze bouwwerken werden aangetroffen werden gedateerd op een ouderdom van 4.000 tot 3.000 v.Chr., en de oudste menselijke restanten, welke gevonden waren in West-Europa, werden gedateerd op ongeveer 7.000 v.Chr.


Volgens de "oude religie"; het Paganisme, waren de prehistorische dolmens, steencirkels, boomheiligdommen, en menhirs, heilige spirituele centra die gebouwd werden op knooppunten van zogenaamde "leylijnen". (Zie het hoofdstuk: "Energiebanen van de Aarde".) In latere tijden werden kerken, waarvan velen niet ouder zijn dan het jaar 1350, over vele van deze plaatsen gebouwd. Deze plaatsen zouden een hoge etherische kracht uitstralen dat gebruikt kon worden om het contact te verbeteren met het Goddelijke. Deze krachten zouden zelfs sterker zijn op bepaalde data.

Volgens oude legendes zouden deze stenen zijn verplaatst door middel van levitatie, veroorzaakt door luidkeels chanten en de geconcentreerde geesten van mensen die in een gesloten cirkel rondom de steen bijeenkwamen. Zou het kunnen zijn dat deze bouwwerken werden gemaakt met behulp van oude tegenwoordig verloren kennis en technologie? Voor een ruw stuk steen zijn deze stenen vrij glad zonder scherpe uitsteeksels en soms zijn deze stenen aan het "plafond" ongebruikelijk glad gemaakt. Dolmens bestaan meestal uit granieten zwerfkeien. Graniet is een stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit drie mineralen: veldspaten, mica's en kwarts. Aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat de Bluestones van Stonehenge uit dioriet bestaan dat kleine deeltjes kwartskristal bevat, zou het mogelijk zijn dat tevens deze stenen ooit voor genezingsdoeleinden werden gebruikt?


hunebedNederland heeft haar eigen variatie van dolmens die men "hunebedden" noemt, welke zich bevinden in de regio's Drenthe, Groningen en Friesland. (Op de afbeelding hier links is hunebed "D18" te zien uit Drenthe.) Bij al deze dolmens is de ingang gericht op het zuiden. Een aantal van deze hunebedden hebben gladde, ronde ondiepe inkepingen ("potmarks") waarvan het lijkt alsof deze aangebracht zijn door mensen. Het is niet bekend hoe deze gevormd of gemaakt zijn en of dat deze een bepaald doel zouden hebben gehad.


De naam "Friesland" komt van "Frya's Land", vernoemd naar de godin Freya van de Noordse mythologie. Een kopij van een oud Fries document vermeld dat haar inwoners: de Friezen, oorspronkelijk van een ander land kwamen dat getroffen werd door enorme aardbevingen en uiteindelijk verzwolgen werd door een grote vloed, dat bekend was als "Adland" of "Atland" (mogelijk Atlantis). In Nederland heeft men in 1872 een boek uitgegeven genaamd: "Thet Oera Linda Bok" (Het Oera Linda Boek). Dit boek is gebaseerd op dit oude document en beslaat twee delen; Het eerste deel van het boek genoemd "Frya's Tex" (Freya's wet) was vermoedelijk samengesteld in 2193 v.Chr, terwijl het andere gedeelte; de brief aan "Hidde Oera Linda", gedateerd werd op 1256 n.Chr. De engelse vertaling van de complete tekst is hier leesbaar online: www.sacred-texts.com/atl/olb

Volgens een sessie van de helderziende Douglas James Cottrell waren de vroegste dolmens zo'n 35.000 jaar geleden opgericht in Egypte (net na de derde destructieve kracht in de wereld) en deze gewoonte heeft zich vanuit hier verspreid naar Europa waar deze het meest voorkomen vandaag de dag. Deze dolmens zouden oorspronkelijk hebben gefungeerd als een soort van merktekens voor de reizigers die te voet waren, en door de aanwezigheid van een dolmen werd het duidelijk dat hier eerder mensen geweest waren. Het was tevens een herinnering dat "allen Eén zijn", en dat men de richting opging naar beschaving en vriendschap. De ronde inkepingen in sommige van deze stenen zouden zijn aangebracht om bepaalde edelstenen of juwelen in te plaatsen die door de interactie met de steen zouden oplichten. Zou het kunnen dat deze de dolmens een bepaalde geconcentreerde energetische, mogelijk elektrische lading vast konden houden zoals een batterij? (Bron: "Rev. Douglas James Cottrell PhD: The Baghdad Battery / Dolmen".)


Volgende pagina: "Coral Castle"

Vorige pagina: "Roemenië"

Terug naar boven
Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.