The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

The Face on Mars: het stripverhaal


Hier lijkt iets vreemds aan de hand: In de maand september van het jaar 1958 werd een stripboek gepubliceerd met de naam: "The Face On Mars" (vertaald: Het Gezicht op Mars. Zie: kirbymuseum.org/thefaceonmars) door de beroemde stripauteur Jack Kirby (1917-1994). Dit was echter 18 jaar voordat het zogenaamde "gezicht op Mars" gevonden werd door de Viking orbiter in het jaar 1976. Kirby's uitbeelding van het "gezicht" lijkt ook wel op de echte, tot hoever we het gezicht van Mars onder zijn zandlaag kunnen waarnemen. Het grootste verschil is dat het gezicht in de strip rechtop staat in plaats van ligt.

Hoe kon hij van het gezicht op Mars geweten hebben? Het was bekend dat Kirby een obsessie had met buitenaardsen, UFO's en buitenaardse kosmonauten. Aangenomen wordt dat hij ook geïnspireerd was door de stripreeks: "John Carter of Mars" door Edgar Rice Burrough uit de twintigste eeuw. Volgens science fiction-legende Friz Leiber was Burroughs zelf beïnvloed door de inzichten van "Madame" Blavatsky's Theosofische Gemeenschap, dus op eenzelfde manier zou ook Kirby het idee hebben gekregen van de informatie van helderzienden, of misschien dat hij het zelf zag in een droom of visioen. (Afbeelding hieronder: Een scan van een pagina uit het stripverhaal.)

Een complete beschrijving van de strip:

The Face On Mars"Het Gezicht op Mars", getekend door Jack Kirby en ingekleurd door Al Williamson. – Op een expeditie van de maan van de Aarde naar de planeet Mars, ontdekten een internationaal team van astronauten - geleid door de Amerikaan Ben Fisher - een enorme sculptuur van een Marsgezicht - wat zo groot is als een berg!

Stijgend naar de ondoorgrondelijke holle ogen van het beeld, stortte Fisher naar binnen, waar hij een groen, met zonlicht verlicht platteland aantrof met fris, rijk en adembare lucht, waar een beschaving schuilt van 'schitterende reuzen'.

Plotseling wordt de stad van een andere wereld aangevallen door insect-achtige vliegtuigen welke het thuisland van de reuzen in ruïnes bombardeert. Buiten woede, stort Fisher zich op de aardappel-achtige indringers welke uit het landende vliegtuig tevoorschijn komen, om hen te laten proeven van hun eigen 'medicijn'.

Ontsteld door de moedwillige vernietiging vindt Fisher uiteindelijk een verborgen bolwerk van de overlevende leden van het ras van de Marsreuzen. Terwijl hij afluistert, ziet de aardman dat één van hen een raket bestuurt om de thuisbasis van hun vijand te vernietigen, een onbekende planeet die zich ergens tussen Mars en Jupiter bevindt!


Plotseling begint Fisher naar adem te snakken! Het bewustzijn verliezende wanneer hij in de vergetelheid valt, wordt Fisher uiteindelijk wakker op de vloer van de woestijn op Mars, met een zuurstofmasker op zijn gezicht, terwijl zijn expeditie-kameraden over hem zweven.

Fisher legt uit dat het beeld [het gezicht op Mars] een 'zichtbare geschiedenis bevat van de heldhaftige dood van een ras - en de overwinning van een overlevende herinnering'. Wanneer ze later hun raket naar Jupiter besturen, naar de Aarde, bekijken Fisher en zijn team nauwlettend de met puinhopen bestrooide asteroïdengordel - 'de delen van een planeet welke opblies tussen Mars en Jupiter...''



Volgende pagina: "Dr. Douglas James Cottrell over Mars"

Vorige pagina: "Zecharia Sitchin over het gezicht op Mars"

Terug naar boven




Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.