The Lost History of Man

The Lost History of Man
Introductie   ·   Oude geschriften   ·   Atlantis   ·   Archeologische plaatsen   ·   Mars   ·   Anomalieën
The Lost History of Man
Nederlands
English

De Hof van Eden


De mijnwerkzaamheden van de Anunnaki op Aarde waren in handen van de twee halfbroers die de hoogstaande titels: "Enlil" ("Heer van het Bevel" volgens Sitchin, gewoonlijk vertaald als: "Heer van de Wind") en "Enki" ("Heer van de Aarde") droegen en waarbij Enlil de hoogste leiding had. Omdat het werk te zwaar werd voor de kleine werkgroep zou men de meest intelligente levenssoort die men kon vinden - mogelijk de Afrikaanse "Homo-Erectus" - genetisch hebben gemanipuleerd zodat deze soort het zware werk kon doen.


In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, wordt al gewag gemaakt over goud en het is ogenschijnlijk dat dit vroeger in overvloed werd gevonden in het land "Havila". Uit Genesis 2:10-12:


"10 Vanuit Eden vloeide een rivier door de hof, die hem vruchtbaar maakte en zich daar in vier rivieren splitste.
11-12 Eén rivier heet de Pison en stroomt rond het land Havila, bekend om zijn goud, balsemhars en het edelgesteente chrysopraas."Hof van EdenZoals verteld in de Bijbel bevond de "Hof van Eden" zich op een plaats waar vier rivieren zich uitmondden: de Eufraat, de Tigris, de Pison en de Gihon. De rivieren de Eufraat en de Tigris bestaan nog tot op heden maar de overige twee rivieren; de Pison en de Gihon, werden pas recentelijk herontdekt. De Pison werd namelijk als een opgedrogen fossielrivier gevonden met behulp van satelliet-technologie en Dr. Juris Zarins meent dat de Gihon de hedendaagse Karoen betreft; de langste rivier in Iran, welke in het verleden werd afgedamd. De conclusie van Dr. Zarin is dat de hof van Eden tegenwoordig op de bodem van de Perzische Golf zou kunnen liggen. (Zie: http://ldolphin.org/eden) Volgens Dr. Douglas James Cottrell lag "Eden" echter meer in de buurt van Ethiopïe. (Bron: "Ezekiel's wheel, the Garden of Eden, and the Dinosaurs' demise", door Rammsteinregeln.)


Volgens Zecharia Sitchin's vertaling en interpretatie trachtte de Anunnaki in principe een primitief slavenras te scheppen dat geschikt genoeg was om het zware werk te doen, maar dat daarentegen ook niet te intelligent was om vragen te stellen bij het werk en het te weigeren. Enki, de wetenschapper die het genetische werk uitvoerde, besloot echter op een gegeven moment om deze soort wat intelligenter te maken (tegen de wil van de gezaghebbende Enlil) en zo ontstond op een gegeven moment een soort welke meer leek op de huidige moderne mens. Eerst kwamen de "Adamieten" en later de "Adapieten"; oftwel de "beschaafde mensen". (Dit is waarschijnlijk ook waar de naam "Adam" vandaan kwam, omdat het Hebreeuwse woord Adam ook gebruikt kan worden in groepsverband aangezien het vertaald kan worden als zowel: "aarde", "mens", en "mensheid".) Deze eeuwenoude genetische interventies zouden de oorzaak kunnen zijn waarom archeologen van vandaag de dag nog steeds niet de zogenaamde "ontbrekende schakel" (missing link) kunnen vinden tussen de aapmens en de moderne mens: Homo Sapiens.

Auteur Shirley Andrews opperde in haar boek: "Atlantis en haar beschaving" (1997), dat dit aangepaste ras mogelijk de Cro-Magnonmens zou kunnen betreffen; de oudste bekende moderne mens (Homo sapiens sapiens) in Europa. Vanwege hun grotere hersencapaciteit is het misschien mogelijk dat de Cro-Magnons de eerste Adapieten waren; de beschaafde mensen. Met "beschaafd" of "geciviliseerd" wordt hier bedoeld dat men als burgers in steden leefde, waarmee men zich onderscheidde van barbaarse samenlevingen.

Als de Soemerische mythe inderdaad waar zou zijn, en daarbij de vertaling en de interpretatie hierbij juist is dan zou dit mogelijk kunnen betekenen dat de moderne mens in principe een genetisch gemanipuleerde hybride zou kunnen zijn van de vroege aapmens en deze technologisch geavanceerde buitenaardsen die hiervoor de genen van hun eigen soort kruisden met de aapmens van de Aarde. Hieruit ontsond een nieuwe mensensoort dat zich later geleidelijkerwijs genetisch heeft vermengt met de overige aanwezige rassen dat het menselijke ras langer, intelligenter en sterker heeft gemaakt.

In november van het jaar 2013 werden revolutionaire resultaten gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van eeuwenoud DNA op het Royal Society in Londen, dat 30.000 jaar oude inmenging tussen verschillende oud-mensachtige groepen uit Europa en Azië suggereerde, met daarbij een nog onbekende menselijke voorouder uit Azië die noch moderne mens, Neanderthaler of Homo Denisova was. (Bron: nature.com). Hiermee wordt aangetoond dat er voor de moderne wetenschap nog steeds vele onbeantwoorde vragen zijn over het ontstaan van de mensheid op Aarde.

In de Akkadische mythen vinden we het verhaal over "Adapa en het voedsel van het leven", van de El-Amarna tabletten (zie: www.sacred-texts.com/ane/adapa.php), die gedateerd zijn op de vijftiende eeuw voor Christus. Volgens het verhaal was Adapa de zoon van de god Ea (oftewel Enki; Ea was bij de Soemeriërs bekend als Enki) en was zowel half god en half mens. Hierdoor had hij wel de beschikking over superieure intelligentie in vergelijking met de gewone mens maar had hij echter niet het "eeuwige leven" zoals de goden zouden hebben. Zijn naam zou mogelijk te maken hebben met het woord "adapteren", oftewel aanpassen, misschien omdat hij zich kon aanpassen aan het beschavingsniveau van de goden. Hij had namelijk volgens de tekst het recht om te leven in de tuin van de goden, genaamd de tuin van Eridu (mogelijk het Bijbelse: "Eden").


Eridu werd beschouwd als 's werelds eerste stad in de Mesopotamische traditie. Vanwege de gelijkenissen tussen het verhaal van de tuin van Eden en deze mythe zou de Bijbelse Adam mogelijk om dezelfde persoon kunnen gaan als de Akkadische "Adapa". Volgens het verhaal uit de Bijbel verleidde de slang Eva om te eten van de verboden vrucht, maar in de Akkadische versie wordt daarintegen geen echtgenoot van Adapa genoemd, en er is nooit een Soemerische versie van de Adapa-legende gevonden.

Als we het Bijbelboek Genesis goed lezen lijkt het alsof er meerdere mensen op Aarde leefden naast Adam, Eva en hun nakomelingen. Er is namelijk beschreven dat Kaïn - één van de zonen van Adam en Eva - een vrouw zou hebben gevonden in het land Nod waar hij naar verbannen was - nadat hij zijn broer Abel dood zou hebben geslagen - en vervolgens maakt Kaïn zich zorgen dat hij daar mensen aan zou treffen die hem, vanwege zijn daad, zouden kunnen doden. Waar zouden deze vrouw en andere mensen vandaan komen als Adam, Eva, Kaïn en Abel werkelijk de eerste allereerste mensen op Aarde zouden zijn? Wat echter niet in de Bijbel is genoemd maar wel in de Joodse geschriften, is dat Adam en Eva tevens dochters zouden hebben gekregen, dus dit zou de aanwezigheid van deze vrouw en de andere mensen verklaren.

Volgens Edgar Cayce verscheen Homo Sapiens in vijf verschillende plaatsen op Aarde als de vijf rassen die vandaag de dag bestaan. Er waren dus meerdere "Adams" en "Eva's", waarvan ieder zijn eigen scheppingsverhaal had. Het is zeer noemenswaardig dat Enkai (Engai/Ngai, Mweai/Mwiai) het opperwezen is en de schepper in de ethnische groepen Rendille, Kamba, en Kikuyu van Kenia. De naam Enkai lijkt natuurlijk sprekend op de Soemerische naam Enki. Enkai staat bekend als de beschermer van regen, de zon en liefde, en die vee gaf aan het Masai-volk. De godheid zou leven op de heilige berg Kirinyaga (Mount Kenya).


Volgende pagina: "Verboden vruchten"

Vorige pagina: "Buitenaardse bezoekers"

Terug naar boven
Interessante website? Deel het met vrienden:

Facebook Twitter Google Reddit

Deze website en teksten zijn copyright © 2009-2023 M. Talc. All rights reserved.
Citeren is toegestaan mits een link naar de bron wordt gegeven: www.thelosthistoryofman.com.
Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met de auteur.